120 LET ZALOŽENÍ SDH

V listopadu 2008 se členové SDH na své členské schůzi dohodli, že v následujícím roce 2009 -  v roce 120-tého výročí založení Sboru dobrovolných hasičů, tehdy v Nedomicích,  připraví oslavy s bohatým programem k tomuto významnému výročí. Vzhledem k tomu, že sbor dobrovolných hasičů je společný pro obě obce, bylo předem po dohodě se zastupiteli obce vybráno veřejné prostranství u rybníka v Nedomicích a po dohodě s mysliveckým sdružením i prostor vedlejší myslivny.Tomu ovšem musela předcházet v únoru velká brigáda na úklid parku a přilehlého okolí, kdy se odstranily letité porosty starých stromů a vyčistil se rybník od hrubých nečistot. Další brigády následovaly v červnu, krátce před vlastní oslavou. Při těchto brigádách se opět čistil rybník, sekal vysoký travnatý porost v parku a prováděly se veškeré potřebné přípravy  k hladkému průběhu soutěže nebo ukázce hasičské techniky. K tomuto výročí rovněž předcházely několik měsíců trvající přípravy k výtisku almanachu a zpracování upomínkových předmětů.
     4. července 2009 od 12 hodin přijížděla do Nedomic hasičská technika z okolních SDH a HZS, dále i PČR, VP a ZZS . Ve 13. hodin zahájil oslavu starosta sboru Josef Hromada slavnostním projevem k nastoupeným soutěžícím družstvům, hostům a přihlížejícím občanům nejen z našich obcí. Mezi velice významné hosty naší oslavy patřil velitel stanice HZS – územní odbor v Mělníku mjr. Hadrbolec a velitel stanice Neratovice mjr. ing. Štajnc, dalšími vzácnými hosty byli starostové z okolních obcí a zástupci významných sponzorů.
     Po zahájení předvedli kolegové z Chotětova provoz parní stříkačky z roku 1909, za zmínku rozhodně stojí motorová stříkačka EBERT z roku 1942 místního sboru, t.č. v hasičském muzeu a nebo originál hasičská TATRA 805 SDH Kly.
    Ve 14 hodin byla zahájena netradiční hasičská soutěž Hasičský kačák
a zúčastnilo se 9 družstev mužů a 2 družstva žen. Během této soutěže proběhla ukázka moderní techniky a zatajoval se dech těm, kteří vstoupili a nechali se vznést vysokozdvižnou plošinou od švédské firmy BRONTO SKYLIFT s dosahem do 32 metrů. Tuto techniku předvedl HZS z Mělníka. Vysouvací žebřík s dosahem do 30 metrů na podvozku Mercedes Atego předvedli jejich kolegové z HZS Stará Boleslav.
     Po ukončení netradiční soutěže, vyhlášení výsledků a předání cen byla kolegy z Neratovic a Kostelce nad Labem udělána pro děti  pěnová show. Poté následovala už jen volná zábava při živé hudbě do pozdních ranních hodin následujícího dne. Během celého dne a večera nechybělo bohaté občerstvení. Toto vše bylo možné sestavit pouze s podporou našich velice významných sponzorů.
Foto z této akce je v galerii.
 
POZVÁNKA
 
UPOMÍNKOVÉ PŘEDMĚTY
 
SPONZOŘI