125 LET ZALOŽENÍ SDH

Rok 2014 – je to už 125 let od založení tehdy hasičského sboru v roce 1889. Toto výročí jsme si připomněli na první letošní členské schůzi s tím, že oslavu tohoto výročí připravíme na první sobotu v červenci a spojíme s netradiční soutěží hasičských družstev.
    Jako před pěti lety byl na toto významné výročí sestaven program, který mimo soutěž zahrnuje slavnostní nástup, výstavu historické a současné techniky ve značce Tatra, ukázku vyproštění při dopravní nehodě a nakonec pěnovou show pro děti.
     Této oslavě předcházela 29.června brigáda na úpravu břehů kolem rybníku a přilehlého parku. Vzhledem k tomu, že obec Nedomice o toto veřejné prostranství velmi dobře pečuje, neměli jsme s úklidem tolik práce jako před pěti lety. Poslední přípravy byly den před oslavou, tzn. postavit velký stan pro přítomné hosty a soutěžící družstva. Stan nám zapůjčilo Okresní sdružení hasičů v Mělníku. Dále se postavil stan pro veškeré občerstvení a dokončili se poslední přípravy jednotlivých disciplin soutěže. Po dohodě s mysliveckým sdružením bylo připraveno nádvoří k výstavě techniky.
   Za účelem tohoto projektu byla poskytnuta dotace z Fondu hejtmana Středočeského kraje a za podpory dalších významných sponzorů byly zhotoveny upomínkové předměty našeho SDH.
   5. července se od 11. hodiny sjížděla do Nedomic historická, ale i současná technika vozidel Tatra. První menší vozidla vjela na nádvoří myslivny. Při příjezdu T 815-7 bylo jasné, že vrata na tuto techniku jsou malá a tak vše ostatní muselo zůstat před myslivnou. Na naší výstavu přijali pozvání jak zástupci SDH, tak HZS a byly vystaveny vozidla T 805 DVS (SDH Klecany), T 111 CAS (SDH Jírny), T 138 CAS (SDH Klecany), T 815 CAS 4x4 (SDH Líbezníce) a 6x6 (HZS Mělník), lesní speciál T 815 8x8 (SDH Lysá n.L.),  T 815 AV  (HZS Mělník) a T 815-7 (HZS Mladá Bolesla). Bohužel se nám z důvodu poruchy omluvili zástupci s technikou T 148 CAS a T 815 6x6 s nástavbou výsuvné plošiny Bronto Skylift.
   Ve 12 hodin začal slavnostní nástup s uvítacím projevem starosty SDH Vlastimila Krupičky. Mezí významné hosty oslavy se zařadili: starosta obce Ovčáry Josef Hromada, starosta OSH Mělník Jaroslav Havel, radní Středočeského kraje pro zdravotnictví Jiřina Fialová a za HZS ředitel ÚO Mladá Boleslav plk.ing. Jan Hadrbolec. Součástí tohoto nástupu bylo ocenění některých členů SDH, ale i obou obcí Ovčáry a Nedomice. Tyto záslužná ocenění předal starosta OSH Jaroslav Havel. Čestné uznání OSH převzal pro obec Ovčáry starosta Josef Hromada, převzal rovněž osobní čestné uznání KSH, dále z rukou starosty OSH převzali medaili „Za zásluhy“ Vlastimil Krupička st., medaili „Za příkladnou práci“ Josef Kolínský, Jaroslav Křeček a Martin Křeček. Po tomto ocenění členů poděkoval starosta SDH všem členům za jejich obětavou práci nejen pro SDH, ale i pro obě obce. Rovněž poděkoval za spolupráci SDH Kostelec nad Labem, Neratovice a Chlumín. Ve 13 hodin následovala ukázka vyprošťování zraných při dopravní nehodě, kterou předvedli členové směny „B“ ze stanice HZS Stará Boleslav. Po ukončení této ukázky bylo rozlosování pořadí a odstartován začátek netradiční soutěže. Na startu se postupně vystřídalo 10 družstev žen a 11 družstev mužů. Po ukončení soutěže před vyhlášením výsledků udělali kolegové SDH Neratovice pro děti tak dlouho očekávanou pěnovou show. Dále následovala volná zábava dlouho do pozdních nočních hodin. Během celého odpoledne a noci nechybělo bohaté občerstvení.
Foto z této akce je v galerii !