Hasičský kačák

Netradiční soutěž sboru dobrovolných hasičů Ovčáry-Nedomice.
 

Hasičský kačák

 

Podmínky soutěže.

  • soutěže se mohou zúčastnit družstvo mužů a družstvo žen  (po jednom družstvu v rámci sboru)
  • soutěžní družstvo o stavu 1+4
  • velitel a čísla 1,2,3,4
  • jednotná ústroj družstva-pracovní stejnokroj PS II (zásahový oděv)
  • ochranné rukavice (zásahové)
  • ochranná přilba (zásahová schváleného typu)
  • obuv zásahová
 

Průběh soutěže.

Vlastní soutěž spočívá v překonání vodní plochy pomocí plavidla a vytvoření 2 proudů C od rozdělovače.
Soutěžní družstvo si před vlastní startem převezme od pořadatele 1 rozdělovač 2 hadice      C 52 , 2 proudnice C 52 a odebere se na startovní čáru.
Po odstartování družstva se všichni členové na určeném místě obléknou do plovacích vest a vezmou sebou do plavidla materiál pro provedení 2 proudů C od rozdělovače. Po překonání vodní plochy vystoupí na druhý břeh a provedou od rozdělovače dva proudy C na určené místo. Na místě provede družstvo splnění zvláštního úkolu (pro všechny družstva je stejné) po splnění se provede zabalení hadic ( do kotouče) a naložení použitého materiálu zpět do plavidla a vrácení přes vodní plochu na start (cíl)
Velitel soutěžního družstva vydává jen slovní rozkazy (od toho je velitel) Úkol provádí s družstvem ale nic nenese a ani nepomáhá.
 
 

Materiální zabezpečení soutěže.

Plavidlo, plovací vesty, rozdělovač,hadice a proudnice-zajistí pořadatel výročí.
 
 
Trestné body za:  
ztráta části výstroje 10s
předčasné zabalení hadic 30s
rozpojení / nespojené vedení 30s
pomoc velitele 60s