JEDNOTKA SDH

Zřizovatelem výjezdové jednotky (JSDH) číslo 216131 je Obec Ovčáry, zařazena v JPO  V. Finančně jej zajišťují Obecní úřady v Ovčárech a v Nedomicích.
 
 
 
Jméno Funkce
Batela Jiří ml. velitel
Křeček Martin zást. velitele, NDT
Hromada Josef ml. strojník, NDT
Saksa Zdeněk ml. strojník
Polívka Václav hasič, NDT
Bušek Martin hasič, NDT
Dlask Václav hasič
Kolínský Josef hasič
Kolínský Jiří ml. hasič, vel. družstva, NDT
Křeček Jaroslav hasič, SMP
Kolínský Jiří st. hasič, vel. družstva
Muchna Miloš hasič
Machka Miroslav hasič
Nový Jaroslav ml. hasič
Putna Milan hasič
Bodlák Jakub hasič
Moňák Petr hasič
Pašek Roman hasič